Reclamebanner:


Uitleg begrippen

Dit zijn de onderwerpen die we zullen behandelen:

Genderdysforie
Gender=geslacht, dysforie=onvrede.
Zij zijn ontevreden omdat hun biologische geslacht, niet (of tijdelijk niet) in overeenstemming is met hun genderidentiteit (dat wat zij zich voelen) of genderrol (hoe zij zich voordoen).
Om recht te doen aan hun gevoelens maken genderdysforische mensen gebruik van het fenomeen 'omkleden', zodat hun uiterlijke verschijning op die momenten gevoelsmatig beter in overeenstemming is met hun innerlijke gevoel.
Vroeger sprak men alleen van T & T, waarmee men de genderdysforische mens indeelde in transseksuelen (degenen, die in een verkeerd lichaam zitten) en de overigen die men allen als travestieten bestempelde.
Tegenwoordig wordt wel gesproken over de 3T's (Travestieten, Transgenderisten en Transseksuelen, zie de omschrijvingen hieronder): De 3T's zijn mensen met genderdysforie.

Er is een grote groep genderdysforische mensen, die zichzelf noch als travestiet, noch als transseksueel zien en toch omwille van hun gender-identiteit evenals de transseksuelen een (beperkte) lichamelijke aanpassing wensen.
Zelfs de driedeling in 3T's is net als de tweedeling in 'mannen' en 'vrouwen' veel te beperkt.
Uitgaande van de factoren biologisch geslacht, gender-identiteit, genderrol en seksuele voorkeur zijn 81 categorieën* mensen te onderscheiden.
(* Bron: "Het continuüm tussen man en vrouw", referaat inleiding in de sexuologie door drs. ir. Manon Vriendelijk.)

Transgender
Transgender: alle mensen binnen het hele spectrum van de verschillende uitingsvormen van travestie tot aan transseksualiteit (www.transgendernederland.nl 2009). Een ander woord hier voor is ook wel genderdysforie.

naar top


Dus, hoezo man of vrouw ?
Zelfs de opdeling in de 3T's is feitelijk niet eens ruim voldoende, als je het nodig vindt onderscheid te maken tussen de verschillende soorten gender-dysforische mensen. Zo worden transseksuelen, die (bijvoorbeeld om gezondheidstechnische redenen) niet de gehele operatieve behandeling ondergaan op hun dan ontstane fysieke kenmerken als Transgenderist bestempeld, evenals de Transgenderist die bewust op basis van die specifieke identiteit er voor kiest de kenmerken van beide geslachten te hebben.
Een goed zelfstandig naamwoord voor het totaal van alle verschillende groepen gender-dysforische mensen bestaat eigenlijk niet, noch in het engels, noch in het Nederlands. Als afkorting hiervoor in het Nederlands zou men GD of GDM kunnen gebruiken, zoals men ook vaak de afkortingen gebruikt als TV , TG en TS.
Het hiertoe in het engels gebezigde Transgenders wordt niet voor alle groepen passend geacht en verwijst te veel naar de Transgenderist. In Engeland lijkt men overigens steeds vaker te spreken van TransPeople.

naar top


Travestie en CrossDressing
We noemen een man travestiet als zijn sekse mannelijk is, zijn gender-identiteit (het gevoel/beeld wat hij is, in dit geval een man) ook mannelijk, maar zijn gedrag, dus zijn genderrol soms of vaak vrouwelijk is. Van travestie is met name sprake, wanneer dit vrouwelijk gedrag zich uit in een voorkeur voor het dragen van vrouwelijke kleding.
Bij vele travestieten beperkt het zich veelal niet tot het omkleden in vrouwelijke kleding, maar proberen ze door hun hele manier van doen op die momenten de vrouwelijke rol te spelen. Voor vrouwelijke travestieten geldt het omgekeerde. De meeste travestieten hebben een heteroseksuele voorkeur. (vrij naar A.Verschoor, 1990).

In de Nederlandse taal kennen we maar één woord voor iemand die zich hult in kleding van het andere geslacht: travestiet. De motieven van travestieten lopen echter nogal uiteen. Het verkleden of 'kleden als' kan gericht zijn op erotiek, showtravestie, of op het imiteren van het voorkomen van een vrouw.

In de Engelse taal wordt er een onderscheid gemaakt tussen 'transvestism' en 'crossdressing'. Dit verschil is ontstaan omdat er in de jaren 1970 een groep zich niet kon vinden in de term 'transvestism'. Het woord 'transvestism' wordt meer geassocieerd met seksuele opwinding of met seksueel fetisjisme. Om het verschil aan te geven is het woord ‘crossdressing’ ontstaan.

Een CrossDresser betreft een hetero man die probeert het uiterlijk van een vrouw te imiteren door onder meer:
 • zich te kleden in gangbare dameskleding;
 • gebruik van accessoires;
 • vrouwelijke haardracht;
 • gebruik van make-up;
 • gebruik van de stem.
  De crossdresser doet dit niet voor de seksuele opwinding of ander fetisjisme.

  Zie ook CrossDresser in Wikipedia

  naar top


  Transgenderisme
  Transgenderisten zijn mensen die structureel leven als lid van het tegengestelde geslacht, volledig dan wel parttime. Sommigen van hen behouden hun oorspronkelijke identiteit op hun werk of bij formele gelegenheden; anderen vertonen zich in hun nieuwe identiteit in heel het dagelijks leven. Transgenderisten zijn uniek omdat voor hen het handhaven van zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken van belang is om een gevoel van evenwicht te hebben. ( Gianna E. Israel, 1996).

  naar top


  Transseksualiteit
  Van transseksualiteit spreken we als iemands sekse mannelijk is, maar zijn gender-identiteit vrouwelijk. Of omgekeerd: als iemands sekse vrouwelijk is, maar haar gender-identiteit mannelijk. Met andere woorden: je lijf is mannelijk, je voelt je een vrouw of je hebt het lijf van een vrouw en voelt je man. (A. Verschoor, 1990).

  naar top


  De aangehaalde teksten van Anton Verschoor zijn afkomstig uit:
  'Een Dubbel Bestaan - travestieten en hun omgeving' - Swetz & Zeitlinger, 1990. De geciteerde tekst van Gianna E. Israel is overgenomen uit Transformatie, nr.4, aug.1996. De vertaling van de oorspronkelijke tekst is van Rosalind Hengeveld.


  Wie/wat ben ik/wil ik zijn ?
  Indien u transseksuele gevoelens heeft of daarover twijfelt, is het van belang in eerste instantie hierover voor uzelf meer duidelijkheid te krijgen. Daarom de vraag: Wie/wat ben ik/wil ik zijn ?

  Misschien niet eens zo'n slechte vraag als we ons afvragen waar we het over hebben als we de mensen opdelen in mannen of vrouwen of als we de genderdysforische mensen opdelen in slechts 3 categorieën (travestie, transgenderisme en transseksualiteit) als er 81 (hoofd-)groepen mensen mogelijk zijn, als we de mensen indelen op de combinatie van hun biologische geslacht, hun genderidentiteit, hun genderrol en hun seksuele voorkeur.......

  Zoals u elders op de site kunt lezen, maken alle genderdysforische mensen gebruik van het fenomeen 'omkleden' om hun presentatie in overeenstemming met hun gevoel te brengen. Daarmee weten we natuurlijk nog niet tot welke van de 3 T's u behoort. Om uw gevoelens beter te kunnen plaatsen wilt u daarover waarschijnlijk toch meer weten.

  Als de medische stand er meerdere gesprekken van u met een psycholoog voor nodig heeft om hierover een goed beeld te kunnen vormen is het natuurlijk niet mogelijk nu even direct de oplossing te bieden om dat exact te kunnen bepalen.
  Daarbij komt nog, dat een mens een echte persoonlijke overtuiging kan hebben, die niet altijd door anderen wordt gedeeld. Dat kan ook op dit gebied zo zijn.
  Ook komt het voor dat mensen een overtuiging hebben, waarop men na verloop van tijd terug komt.
  De gender-identiteit wordt echter als een vast gegeven beschouwd. Het is dus van belang die vast te stellen en niet te verwarren met de gender-rol, die wisselend kan zijn.
  Daarom is het belangrijk professionele hulp te zoeken om daarover duidelijkheid te krijgen.

  Toch kan het handig zijn om voor uzelf grofweg snel te kunnen bepalen tot welke categorie u waarschijnlijk behoort. Denk er wel om, dat het niet meer dan slechts een eerste grove vaststelling kan zijn. Immers, transgenderisme wordt bijvoorbeeld qua identiteit, gepositioneerd tussen de travestieten en transseksuelen in, met een overlap naar de beide andere categorieën ?

  Als u zich er goed bij voelt als u van tijd tot tijd omgekleed kunt zijn en dat voor u voldoende is om de onlustgevoelens het hoofd te kunnen bieden, maar verder geen hekel heeft aan uw lichaam, lijkt het er op, dat u travestiet bent. Zekerder wordt het als u er niet aan moet denken, dat u de volgende dag als u niet omgekleed bent, nog steeds de borsten heeft, die u gisteren tijdens uw presentatie als vrouw niet wilde missen.

  Wanneer u bij het omkleden alleen niet voldoende rust vindt en daarbij een gedeeltelijke lichamelijke aanpassing wenst (voor een man bijvoorbeeld het kwijtraken van de gezichtsbeharing en het hebben van (enige) borstvorming, voor een vrouw bijvoorbeeld het reduceren of kwijtraken van de borsten, zonder een verdere geslachtsaanpassing) om u zodoende echt als iemand van het tegenovergestelde geslacht te kunnen presenteren, lijkt het er op dat u transgenderist bent.

  Wanneer u een uitgesproken hekel heeft aan uw geslachtsbepalende lichamelijke kenmerken, omdat die volledig tegengesteld zijn aan wat u zich voelt, dan lijkt het er op, dat u transseksueel bent.

  Zoals gezegd, wordt de genderidentiteit als een vast gegeven beschouwd. (Steeds duidelijker wordt, dat dit bij de vorming van de hersenen ten gevolge van de hormoonsituatie tijdens de groei in de moederschoot wordt bepaald. )
  Dat zegt niet alles over de bewustwording daarvan. Alhoewel er dus qua identiteit geen continuüm is, van travestie middels transgenderisme naar transseksualiteit, kan in het kader van de bewustwording van de eigen identiteit dit zich als beleving wel zo voordoen.

  Indien u van mening bent transseksueel te zijn, kunt u het beste naar uw huisarts gaan. ( zie verder bij medische behandeling). Uw huisarts is een vertrouwenspersoon. Indien u er zelf nog niet helemaal uit was en bijvoorbeeld daarom uw partner nog niet heeft ingelicht en dat nog even zo wilt houden, kunt u dat aangeven. De huisarts zal dat dan geheim houden. Indien u om een andere reden meent hiervoor niet bij uw huisarts aan te kunnen kloppen, kunt u zich ook rechtstreeks bij een genderteam vervoegen.
  ( zie voor de adressen onder genderteams.)

  Verder raden wij u aan toe te geven aan uw wens zich als vrouw te presenteren. Doe dat dus en geniet er van ! Doe dat in een eerste instantie in een veilige omgeving. Dat kan thuis zijn of bijvoorbeeld op één van de T&T-avonden die maandelijks verspreid over het hele land worden gehouden. Wanneer u dat nog wat eng vindt, ga er dan eerst gewoon eens heen om er eens te kijken. (Neem de kleding die u graag wilt dragen mee. U kunt zich ter plaatse omkleden, maar het hoeft natuurlijk niet). De avonden zijn openbaar.
  (zie voor data en adressen onder T&T avond)

  naar top  © Stichting Rene(e)   www.renee3t.nl   disclaimer
  bianca holland - crossdress, crossdresser, crossdressing, travestie, travestiet